Fjärde Världen > Verksamhet
Search our site:

Verksamhet

Vad är Fjärde Världen?

Den fjärde världen omfattar idag 250-600 miljoner människor beroende på hur man räknar. De finns representerade på alla kontinenter och innefattar bl.a indianerna i Nord- Mellan- och Sydamerika, aboriginerna i Australien och Nordeuropas samer. De flesta finns i Syd- och Sydostasien, Stilla havets övärld, Kina, samt Sibirien och Afrika.
Det är svårt att veta vilka som först började använda uttrycket "fjärde världen", kanske var det indianer i Kanada, kanske var det antropologer. Begreppet fjärde världen har då och då använts som en beteckning på de stater i tredje världen som har lägst bruttonationalprodukt. Ibland har kvinnornas delkulturer i tredje världen kallats för en fjärde värld, liksom de fattiga i industriländerna.

Föreningen Fjärde Världen

Föreningen Fjärde Världen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som sprider information om olika folks kultur och situation idag och genom historien. Många av dessa folk nämns inte ens i historieböckerna.
Genom vår tidskrift Fjärde Värden informerar vi om ursprungsfolk. Vi erbjuder också andra slag av information som föredragsserier, film- och diabildsvisningar på skolor och i andra sammanhang, artiklar i dagspressen med mera. Stor vikt lägger vi också vid att representanter för ursprungsfolk och andra hotade folk bereds möjlighet att själva informera om sin situation. Vi vill också befrämja andra former av kulturellt och politiskt utbyte.

Samarbete

Vi vill verka i samarbete med organisationer som nationellt eller internationellt har liknande mål som vi.
Vi strävar efter att upprätta lokalföreningar på olika orter som kan genomföra kampanjer eller arbeta med de frågor som de själva anser angelägna.

Ekonomi

Verksamheten drivs huvudsakligen med hjälp av medlems- och prenumeratitionsavgifter. Vår tidskrift finansieras delvis genom tidskriftsstöd från Statens Kulturråd.

Resurs- och talarbank

Föreningen Fjärde Världen förmedlar information och talare i frågor som berör vår verksamhet. Skolor och utbildningar, folkhögskolor m m, organisationer, företag och myndigheter är välkomna att kontakta oss för att få information och även engagera en resursperson/talare till olika arrangemang. Arrangören står själv för resurspersonens/talarens eventuella reskostnader och arvode.
Kontakta Fjärde Världen för vidare information: post@f4world.org, tel 08-844915 (all speakers can contribute in English, some also in Spanish and in French).
Niskua Igualikinya Panama, kunafolket (med filmvisning). Även på spanska.
Ann-Kristin Håkansson Ursprungsfolkens organisering i hela världen och i FN-sammanhanget; samerna, Guatemala, Östafrika m m. Även på spanska.
Rosario Ali Taikon Romerna, romernas läge i Sverige och Europa.
Claes Hallgren Aboriginer och skelettstölder i Australien.
Anthony Turkson Afrika, olika ämnen.
Saw Weldone Karenerna i Burma (på engelska).
Hamad Issa Afarerna, ett nomadfolk på Afrikas horn. Eritrea, Etiopien, Djibouti.
Lars Lindgren Guancherna på Kanarieöarna: historia, arkeologi, nutid. Även på spanska.
Henrik Persson Ursprungsfolk och minoriteter: exempel från Indien, Kanada, Sverige m fl länder.

Föreningen Fjärde Världen, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 post@f4world.org