Fjärde Världen > Länkar
Search our site:

LÄNKAR

Portaler

Indigenous Portal En digital portal av ursprungsfolk, för ursprungsfolk. En rik och aktuell faktakälla från och om ursprungsfolkens regioner över hela världen

Arktis

Ajtte, Samimuseum At last the Sami population in northern Sweden got their own museum. Make a virtual visit and enjoy the Sami culture.

Alaska Native Education Association Här finns Alaskas ursprungsfolks organisationer bra samlade.

Alonas Web links and Sami pages Contains a lot of information about the Sami people in Swedish, English and Sami languages. This site also contains links to other sites which might be of interests to the researcher of Arctic peoples

Arctic Circle Arctic Circle A site that contains information about indigenous populations on a circumpolar level. A good place to start surfing on Inuits and Sami groups.

Inuit circumpolar conference

The Nunavut – Inuit Home Page Learn more about the coolest people in the world.

Asien

The Hmong page The Hmong page Find out more about one of the major tribes in Southeast Asia on this page.

Europa

Samefolket Tidskrift utgiven av samer i Sverige

Samer i Syd Sameförening i södra Sverige, som också intresserar sig för ursprungsfolksfrågor

Latinamerika

Abya Yala Net Här finns kontakter till organisationer i Syd- och Mellanamerika.

Erbol Nyheter om Bolivia på spanska

Lakandonfolkets hemsida

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle.

Maya Lords Link to the conquered peoples of Central and south America

Red de informacion indigena Nätverk för latinamerikanska ursprungsfolks organisationer.

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.

Nordamerika

American Indian Policy Center De vill informera beslutsfattare och allmänhet om juridisk och politisk historia och dagens situation.

Creefolket i Kanada;

Creenet A must for the surfer that wants to see technical excellence performed by Native Canadians.

Hawiaii A site that gives you all the best of the Islands

Kanadas ursprungsfolk 

Native Culture homepage  About the single largest tribe in North America

Natives in Northern America 

Nordamerikas indianer En omfattande sida om indianer

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.

Nyhetssidor och tidningar

British Columbia Native news from British Columbia

Globalarkivet Ett arkiv för rättvis utveckling!

Northern Canada Mostly news about inuit issues

Northern Ontario Native news service from Northern Ontario, Canada

Organisationer och institut

Cultural Survival  Cultural Survival USA

Ethnologue Language Site A good place to check out the language of the specific tribe that you are searching for. All about the different tongues of the world.

Etnia Finsk organisation till stöd för ursprungsfolks kultur och rätt till land.

Forum Syd Information om utvecklingssamarbete

International Alliance En allians för ursprungsfolk i tropiska områden över hela världen. De består av nio regioner från både Amerika, Asien, Afrika och Stilla Havets övärld.

IWGIA Stöder ursprungsfolk kamp för mänskliga rättigheter och självbestämmande.

Kanadensiska intitutet för ursprungsfolk 

Maori Organizations of New Zeeland Study the culture and lifestyle of the aboriginal populations of New Zealand. The site also includes lots of links to other Maori related sites

Permanent Forum för Ursprungsfolk Ett forum för ursprungsfolken för att arbeta inom FN.

Sametinget 

Svensk-Kubanska Föreningen Information about Cuba

Sällskapet för hotade folk Tysk människorättsorganisation till stöd för minoroteter. Gesellschaft für bedrohte Völker

The society for threatened peoples 

Övrigt

Aboriginal Resources Massor av bra länkar.

First Nation Information Project Native Links

Lakota information homepage 

Treaty Council Organisation som arbetar för ursprungsfolks kulturella rättigheter och rätt till land i Syd- Mellan- och Nordamerika, samt Oceanien. Information om rättsfall.


PÅ GÅNG

Vad händer just nu:


Öppet brev till regeringen och Migrationsverket:


Migrationsverket förändrade i somras sin praxis när det gäller barn och ungdomar från Afghanistan. Till dess hade ensamkommande barn fått asylrätt, de var under 18 och det är förbjudet att utvisa ett barn om det inte finns ett ordnat mottagande.

Elever från Kabul

En del av dem som nu föreslås utvisas tillhör hazarerna, en folkgrupp med rötter i Centralasien. De utgör en förföljd etnisk minoritet i Afghanistan. Förtrycket mot hazarer i Afghanistan har tvingat dem på flykt. Hazarerna trakasseras, diskrimineras, och mördas i Afghanistan och dess grannländer. De unga hazarpojkar som utvisas till Iran riskerar därtill att bli soldater i krigets Syrien. I Iran diskrimineras hazarerna också på arbetsmarknaden. De får de lägst betalda jobben. De drivs till ett liv i utkanten av samhället. De riskerar att misshandlas och trakasseras utan chans till juridiskt skydd.

Det registreras inte i Sverige vilka av flyktingarna från Afghanistan som är hazarer, men det framgår i samtal med flyktinghandläggare och tolkar. Sverige har ingått ett avtal med Afghanistans regering som inte har några säkerheter. Den allmänna uppfattningen bland afghaner som kan området är att vi med utvisningar driver dessa ungdomar in i kriminalitet, prostitution och via radikalisering även in i terrorgrupper.

Att resa längs vägar i Afghanistan är idag livsfarligt. Beväpnade grupper från talibaner och IS stoppar bussar och tvingar ut hazarerna som avrättas på plats och lämnas. När IS nu har ökat sin aktivitet i Afghanistan är hotet mot hazarerna störst. Eftersom de är shiamuslimer utpekas de som otrogna. Det är inte konstigt att dessa människor flyr till Europa.

Ovanstående talas det inte om i svenska riksdagen när frågan om Afghanistan eller asyl debatteras. Daniel Grahn, general­sekreterare på Erikshjälpen, skriver:

”Vi lurar barnen.Vi ställer dem i kö /…/ och låter dem vänta tills de blir 17,5 år. Då får de ett tillfälligt uppehållstillstånd med enkel biljett härifrån när de är 18. De tvingas lämna de enda relationer de har, och flyttas från HVB-hemmen till migrationsverkets boenden för vuxna asylsökande. De förlorar kontakt med socialsekreterare, god man, skolgång, fotbollslag, läxhjälp, för att så småningom kastas ut på Kabuls gator, till krig och förföljelse, utan släkt, vänner och sociala skyddsnät.”

I och med långa handläggningstider som uppstått under Syrienkonflikten har man insett att barn snabbt blir tonåringar, och som 18-åringar kan de utvisas direkt.

Att tro att ett avtal mellan Sveriges och Afghanistans regeringar betyder något för livet för unga hazarer i Afghanistan är att inte leva i verkligheten. I Sverige avråder UD från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Varför ska hazariska barn och ungdomar då skickas dit?

Stockholm 13/11, 2016

Föreningen Fjärde Världen, styrelsen

(Detta brev har sänts till: Margot Wallström, utrikesminister, Stefan Löfven, statsminister, Morgan Johansson, migrations- och justitieminister och Mikael Ribbenvik, tf generaldirektör för Migrationsverket)


Ur Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 2-3/2016 - har just kommit ut
Vi kommer också att lägga ut en del gamla nummer.

Nr 3/2011
Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka

Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 250 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna
Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

  • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
    Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  • Föreningen Fjärde Världen, Box 163 20, Klara Södra Kyrkogata 20, 103 26 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 Fax: 08-20 12 52 post@f4world.org