Fjärde Världen > Verksamhet
Search our site:

Projekt

Föreningen Fjärde Världen deltar i, och har tidigare deltagit i, olika projekt för att stödja ursprungsfolken. I allmänhet är projekten SIDA-stödda.

Pågående projekt

Mångkultur - ett aktuellt begrepp med många innebörder.

Föreningen Fjärde Världen inledde under Mångkulturåret 2006 ett projekt med fokus på etniska och religiösa minoriteter bland invandrargrupper. Vårt mångkulturprojekt fortlöper i form av föredrag och samtalsmöten - hittills med armenier, zoroastrier från Iran, mandéer och andra från Irak, samt med uigurer från Östturkestan/Xinjiang och burmeser. Se startsidan för information om kommande möten!

Med ekonomiskt stöd av kulturförvaltningen i Stockholms stad har projektet också resulterat i en ny skrift: "Mångkultur, minoritet och tro", som sprids på skolor och till intresserad allmänhet. Den kan beställas på tel 08-84 49 15, eller via e-post: post@f4world.org.
Avslutade projekt
Sjuksköterskan Britt Tapper arbetade tidigare hos mapucheindianerna i Chile. Bland annat utbildades mapuche-byhälsovårdare på plats. Genom ett annat projekt har kassettband på mapuchespråket spridits. Detta för att motverka språkets utdöende.
Med hjälp av Föreningen Fjärde Världen har Bengt Arne Runnerström arbetat med ett skolprojekt hos arhuacoindianerna i Colombia. Enligt arhuacos egna önskemål byggs en missionsstation om till en skola. Där får barnen vanlig skolundervisning samt undervisning om den traditionella kulturen.

Föreningen stod också bakom ett projekt i Mali, vilket Carl Wachtmeister tog initiativ till. Det gick ut på att bekämpa de stora problemen med ökenspridning och matförsörjning.

I Indien har ett skolprojekt genomförts hos folkgruppen Siddis i landets sydvästra del.
Materiellt stöd har givits till västsahariska flyktingar. Insamlingar har startats för att stödja yanomamiindianerna i Brasilien och shuar i Ecuador.

Fjärde Världen har haft en insamling av pengar för att stödja återlämnandet av haislaindianernas totempåle, som varit i Etnografiska museets ägo sedan 30-talet. Totempålen är nu återlämnad efter en lång kamp och insamlingen är avslutad.


Foto: Britt Tapper
Byhälsovårdare bland mapucheindianerna i Chile säljer
konsthantverk på torget för att bättra på familjens ekonomi

PÅ GÅNG

Vad händer just nu:


Öppet brev till regeringen och Migrationsverket:


Migrationsverket förändrade i somras sin praxis när det gäller barn och ungdomar från Afghanistan. Till dess hade ensamkommande barn fått asylrätt, de var under 18 och det är förbjudet att utvisa ett barn om det inte finns ett ordnat mottagande.

Elever från Kabul

En del av dem som nu föreslås utvisas tillhör hazarerna, en folkgrupp med rötter i Centralasien. De utgör en förföljd etnisk minoritet i Afghanistan. Förtrycket mot hazarer i Afghanistan har tvingat dem på flykt. Hazarerna trakasseras, diskrimineras, och mördas i Afghanistan och dess grannländer. De unga hazarpojkar som utvisas till Iran riskerar därtill att bli soldater i krigets Syrien. I Iran diskrimineras hazarerna också på arbetsmarknaden. De får de lägst betalda jobben. De drivs till ett liv i utkanten av samhället. De riskerar att misshandlas och trakasseras utan chans till juridiskt skydd.

Det registreras inte i Sverige vilka av flyktingarna från Afghanistan som är hazarer, men det framgår i samtal med flyktinghandläggare och tolkar. Sverige har ingått ett avtal med Afghanistans regering som inte har några säkerheter. Den allmänna uppfattningen bland afghaner som kan området är att vi med utvisningar driver dessa ungdomar in i kriminalitet, prostitution och via radikalisering även in i terrorgrupper.

Att resa längs vägar i Afghanistan är idag livsfarligt. Beväpnade grupper från talibaner och IS stoppar bussar och tvingar ut hazarerna som avrättas på plats och lämnas. När IS nu har ökat sin aktivitet i Afghanistan är hotet mot hazarerna störst. Eftersom de är shiamuslimer utpekas de som otrogna. Det är inte konstigt att dessa människor flyr till Europa.

Ovanstående talas det inte om i svenska riksdagen när frågan om Afghanistan eller asyl debatteras. Daniel Grahn, general­sekreterare på Erikshjälpen, skriver:

”Vi lurar barnen.Vi ställer dem i kö /…/ och låter dem vänta tills de blir 17,5 år. Då får de ett tillfälligt uppehållstillstånd med enkel biljett härifrån när de är 18. De tvingas lämna de enda relationer de har, och flyttas från HVB-hemmen till migrationsverkets boenden för vuxna asylsökande. De förlorar kontakt med socialsekreterare, god man, skolgång, fotbollslag, läxhjälp, för att så småningom kastas ut på Kabuls gator, till krig och förföljelse, utan släkt, vänner och sociala skyddsnät.”

I och med långa handläggningstider som uppstått under Syrienkonflikten har man insett att barn snabbt blir tonåringar, och som 18-åringar kan de utvisas direkt.

Att tro att ett avtal mellan Sveriges och Afghanistans regeringar betyder något för livet för unga hazarer i Afghanistan är att inte leva i verkligheten. I Sverige avråder UD från alla resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget. Varför ska hazariska barn och ungdomar då skickas dit?

Stockholm 13/11, 2016

Föreningen Fjärde Världen, styrelsen

(Detta brev har sänts till: Margot Wallström, utrikesminister, Stefan Löfven, statsminister, Morgan Johansson, migrations- och justitieminister och Mikael Ribbenvik, tf generaldirektör för Migrationsverket)


Ur Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 2-3/2016 - har just kommit ut
Vi kommer också att lägga ut en del gamla nummer.

Nr 3/2011
Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka

Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 250 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna
Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

  • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
    Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  • Föreningen Fjärde Världen, Box 163 20, Klara Södra Kyrkogata 20, 103 26 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15 Fax: 08-20 12 52 post@f4world.org