Fjärde Världen > Startsida

MÅNADENS VIDEO

Socialantropologen Claes Hallgren talar om hur han ser på antropologins roll idag och igår.
(Del 1, flera följer)
Intervju:Henrik Persson och Ola Persson
www.youtube.com/user/f4worldFAKTA

Fjärde Världen handlar om:
– Samer, indianer och andra ursprungsfolk
– Minoritetsfolk, även i Europa
– Vad vi kan lära av varandras kulturer
– Arbetet mot rasism och krig
– För kulturell mångfald

Prenumeration Vill du prenumerera
på vår tidning. (inkluderar medlemskap)
Pris för 4 nr per år
220 kr.
Pensionärer, arbetslösa och studenter: 160 kr.
Institutioner: 280 kr.
Stödprenumeration: 350 kr

Sätt in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2
Välkommen som prenumerant!


ADRESS

Fjärde Världen
Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Telefon: 08-84 49 15
post@f4world.org

Tidningen

Nr 3-4, 2015:

- Ledare:Det långa kriget
- Tuareger
- Romerna - I folkhemmets skugga
- Ryssarna och vi
- Norge - 70 år sedan krigsslutet
- Vetenskap & exotism
- Utställning: Möt resandefolket
- Filmen om Katarina Taikon
- Boken om Katarina Taikon
- Debatt: Att få tala för sig själv
- Notiser
- Kasjuberna - en okänd historia
- Kött, soja och etanol - på indianers bekostnad
- Krönika av Mia Taikon: En dag kom verkligheten ikapp mig
- Föreningsnytt Läs mer...

SENASTE PRESSMEDDELANDEN


Widget från MyNewsdesk
- Society for Threatened Peoples

PÅ GÅNG

Vad händer just nu:

Möte med Kuna-indianer:
Från Kuna-indianernas område i Panama kommer Puksu och Iedy Igualikinya och berättar om Kuna-indianernas situation idag - om kulturen och historien.

Kuna-indianerna är ca 50 000 och de flesta lever på små öar utanför Panamas kust, San Blas-öarna.

Kunas område kallas Kuna Yala. I Kuna Yala har varje samhälle sin egen politiska organisation, som leds av en Saila

Sailan är traditionellt både politisk och andlig ledare. Sailan memorerar sånger om folkets historia och för ut dem till folket. Beslut fattas på möten i kongresshus - en struktur som tjänar både politiska och andliga syften. Det är i kongresshuset Sailan sjunger om Kunas historia, legender och lagar. Här handhar man också politiska och sociala frågor.

Ekonomin i Kuna Yala är baserad på jordbruk, fiske och tillverkning av kläder och man har en lång tradition av internationell handel.

Denna tradition av handel och självbestämmande anses av många som den främsta anledningen till att Kunas har lyckats behålla sitt oberoende i förhållande till andra grupper.

Puksu Igualikinya har som aktivist länge arbetat för ursprungsfolkens rättigheter - både lokalt och internationellt.

Puksu och Iedy har många erfarenheter att dela med sig av - och det finns gott om utrymme för frågor.

Tid: Onsdagen den 6 april 2016, kl 18.30

Plats: Drakensalen i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, på söder i Stockholm

Buss 2 från Slussen till ändhållplatsen BarnängenUr Föreningen Fjärde Världens stadgar:
Föreningen Fjärde Världen arbetar för solidaritet med ursprungsfolk och minoriteter - på deras egna villkor.

Så här lyder första punkten i våra stadgar:

"Stadgar Mål och inriktning
# 1:1 Föreningen Fjärde Världen är en ideell förening med syfte att samla och sprida information om ursprungsfolk, samt att på olika sätt stödja dessa folks möjligheter att existera på sina egna villkor.

Föreningen skall också försöka initiera debatt om vad vi kan lära av dessa folk. Föreningen ger ut tidskriften Fjärde Världen.

Föreningen stödjer och informerar också om etniska minoriteter och andra hotade eller förföljda grupper.

Föreningen Fjärde Världen arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för att de internationella konventioner som finns på detta område skall efterföljas och uppfyllas.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden."

Läs fler nyheter på Fjärde Världens blogg
Klicka så kommer du till bloggen

Läs tidningen
En ny tidning - 3-4/2015 - har just kommit ut
Vi kommer också att lägga ut en del gamla nummer.
Här kan du läsa hela nummer 3/2011:Klicka
Nr 2/2012 Klicka
Nr 1/2012 Klicka
Nr 4/2011 Klicka
Beställ tidningen

Sätt in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2 så får du de fyra kommande tidningarna

Vi har äldre nummer som du kan beställa. Skriv ett mail till post@f4world.org - uppge vad du är intresserad av. Vi kan också skicka en lista på innehållet i gamla nummer.

Stöd tidningen och föreningen
Vill du ge ett bidrag till vår verksamhet, så är det välkommet - särskilt just nu. Sätt in på plusgiro 479 54 91-2 och skriv "Stöd"

"Resande måste få upprättelse"
Bo Hazell skriver i DN: Sverige måste göra upp med sitt förflutna och en sanningskommission tillsättas. Klicka

 • Prenumerera kan du göra genom att sätta in 220 kr på plusgiro 479 54 91-2. Pensionärer, arbetslösa och studenter 160 kr. Institutioner 280 kr. Stödprenumeration 350 kr.
  Glöm inte att skriva namn och adress. Prenumerationen gäller för fyra nummer per år.


  Nyheter


  Indien: Stamfolk jagas som terrorister (Klicka på rubriken)

 • (Aftonbladet Kultur, 25 augusti 2010)
  Många av Indiens stamfolk är hårt trängda av stora internationella företag som vill bryta malm, avverka skog och bygga dammar på deras områden. Där skogarna, stamfolken och gerillan finns där finns också stora naturrikedomar, påpekar den indiska författaren Arundhati Roy.  Survival International

 • Föreningen Fjärde Världen, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 116 41 Stockholm, www.f4world.org Telefon: 08-84 49 15post@f4world.org